VEELGESTELDE VRAGEN WET ARBEIDSMARKT IN BALANS

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN WAB

De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. Met de WAB wil het kabinet het verschil tussen vast werk en flexwerk verkleinen en vaste contracten aantrekkelijker maken. De wet zal per 1 januari 2020 in werking treden. Deze ingrijpende regelgeving zal vooral impact hebben op het onderscheid tussen uitzenden/payroll.

De NBBU heeft  voor u op een rijtje gezet wat de belangrijkste wijzigingen van de WAB zijn en wat die voor u betekenen. 

 

ALGEMEEN

 • Wanneer gaat de Wet Arbeidsmarkt in Balans in?

 • Is de Wet Arbeidsmarkt in Balans al definitief?

PAYROLL

Payroll – Definitie

De definitie van de payrollovereenkomst wordt vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Wat betekent dat voor u?

 • Welke definitie wordt opgenomen?

 • Uit welke elementen bestaat deze definitie?

 • Hoe kan ik bepalen of een overeenkomst onder de payrolldefinitie valt?

 • Wat valt er nog meer onder de payrolldefinitie?

 

Payroll – Arbeidsvoorwaarden

 • Welke arbeidsvoorwaarden gelden er als er sprake is van een payrollovereenkomst?

 • Moet de gehele cao van de inlener worden gevolgd in geval van payroll

 • Wat als een inlener geen werknemers in dienst heeft?

 • Als de inlener geen werknemers in dienst heeft, dan hebben payrollkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als die gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in de sector van het beroeps- of bedrijfsleven waar de inlener werkzaam is. Hoe bepaal je welke sector dan van toepassing is? Wat als de sector geen cao kent?

 

Payroll – Rechtspositie

 • Welke afwijkende rechtspositie geldt er?

 • Hoeveel contracten kan ik een payrollkracht nog aanbieden?

 • Kan het uitzendbeding nog toegepast worden op een payrollovereenkomst?

 

Payroll – Overgangsrecht

 • Is er sprake van overgangsrecht voor de payrollovereenkomst met uitzendbeding

 • Stel op 1 juni 2019 is een vierde overeenkomst voor bepaalde tijd overeengekomen voor de duur van een jaar, wat betekent dat voor deze overeenkomst op 1 januari 2020?

 • Geldt het overgangsrecht ook voor de arbeidsvoorwaarden?

 

Payroll – Pensioen

 • Hoe is het geregeld met pensioen?

 • Is voor payroll tot 2021 nog Stipp van toepassing

TRANSITIEVERGOEDING

Een werknemer kan vanaf dag één recht hebben op een transitievergoeding. Wat betekent dat voor u?

 • Wanneer kan een werknemer aanspraak maken op een transitievergoeding?

 • Heeft een uitzendkracht recht op transitievergoeding bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding?

 • Wanneer heeft een uitzendkracht geen recht op transitievergoeding?

 • Wat is de hoogte van de transitievergoeding?

VERRUIMING KETENBEPALING

De ketenbepaling verandert. Wat betekent dit voor u?

 • Wat houdt de verruiming van de ketenbepaling in?

OPROEPOVEREENKOMST

De oproepovereenkomst wijzigt. Wat betekent dat voor u?

 • Wanneer is er sprake van een oproepovereenkomst?

 • Geldt dit ook voor uitzendovereenkomsten?

 • Welke voorwaarden gelden voor een oproepovereenkomst?

 • Kan hiervan worden afgeweken?

 • Mag de loondoorbetaling na 12 maanden nog worden uitgesloten?

ONTSLAGRECHT

De regels omtrent ontslag worden versoepeld.

 • Welke ontslagregels gaan er gelden?

PREMIEDIFFERENTIATIE WW

Er komt een premiedifferentiatie naar de aard van de arbeidsovereenkomst. Wat betekent dit voor u?

 • Hoe komt de premiedifferentiatie er uit te zien?

 • Wanneer is er sprake van een lage premie?

 • Wanneer is er sprake van een hoge premie?

 • Wat is het premieverschil?

AFSCHAFFING SECTORVERLONING ZW/WGA

Per 1 januari 2020 is het niet meer mogelijk om als uitzendonderneming in een andere dan sector 52 te verlonen. Dit betekent dat alle uitzendondernemingen die nu in een andere sector verlonen ‘terug moeten’ naar sector 52. Dit geldt niet voor de payrollondernemingen, die zullen ingedeeld worden in sector 45.

Lees alle antwoorden op: http://ow.ly/v81f50vNW6P