Nieuws

WIJZIGINGEN WML EN WTL VANAF 1 JANUARI 2019

Het wettelijk brutominimumloon (WML) stijgt per 1 januari 2019. Het WML voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2019 € 1.615,80 per maand. Voor een uitgebreider overzicht verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid. Aanpassing WTL Verder attenderen wij u er op dat er een voorwaarde […]

Vijf feiten die belang uitzendwerk aantonen.

De Uitzendmonitor 2018 is onlangs gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de uitzendbranche steeds meer mensen aan werkt helpt en houdt. In de Uitzendmonitor 2018, getiteld De maatschappelijke waarde van uitzendwerk voor de arbeidsmark, staan feiten over de ontwikkeling van de uitzendbranche. De cijfers in deze whitepaper zijn gebaseerd op onderzoek door KBA Nijmegen, die dat in […]

Een nieuwe verloren generatie

Bij veel millennials schuilt achter het goed verzorgde uiterlijk een moeizame strijd om voldoende inkomen. Niets is meer zo vanzelfsprekend als het voor babyboomers was. ‘Ik word steeds ongeduldiger om met mijn leven te beginnen.’ Een pakje sigaretten of meeneemkoffie? In de treinkiosk stond ik voor deze existentiële afweging, nadat ik mijn allerlaatste geld had […]

NIEUWE WET DBA PAS IN 2021 INGEVOERD

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) opnieuw uitgesteld. Het streven is nu de wet per 1 januari 2021 in te laten gaan. De minister heeft twee keer bijeenkomsten georganiseerd met veldpartijen. Het is spijtig dat de minister de input die daarbij werd gegeven links heeft laten liggen, […]

Uitzendbranche helpt steeds meer ouderen aan werk

In tien jaar tijd verdubbelde het aantal 45-plussers dat via de uitzendsector werk vond van ruim 100.000 naar bijna 200.000. Ook blijken oudere uitzendkrachten na werkloosheid sneller nieuw werk te vinden: 59% van de uitzendkrachten van 55 jaar of ouder gaat binnen een jaar weer aan de slag als uitzendkracht. Van de oudere WW’ers die […]

De discriminatie folder

Om u op weg te helpen in hoe u om kunt gaan met discriminerende verzoeken, heeft de NBBU een interactieve poster ontwikkeld, die u en uw medewerkers op weg helpt bij het afhandelen van discriminerende verzoeken. Download de poster en klik op de verschillende items, zo krijgt u extra informatie. Daarnaast adviseren we u de poster op […]

Overleg nieuw pensioenstelsel mislukt, vakbonden stappen op.

Werkgevers en vakbonden hebben geen akkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. De vakbonden FNV, CNV en VCP staken de onderhandelingen omdat ze vinden dat het kabinet niet voldoende tegemoetkomt aan de eis voor het langzamer laten stijgen van de AOW-leeftijd. “Ik ben zeer teleurgesteld. Er lag een pakket van 7 miljard waarmee we het pensioenstelsel […]