Flexbarometer: meer vast, minder flex

Dat blijkt uit de Flexbarometer, die is samengesteld op basis waarin CBS-cijfers uit tien sectoren over het tweede kwartaal van 2019.

Aantal uitzendkrachten daalt

Het aantal uitzendkrachten daalde in het tweede kwartaal flink met 6,2%. Het CBS telde in het tweede kwartaal van dit jaar 274.000 uitzendkrachten. Het aandeel uitzendkrachten in het aantal flexibele contractvormen (flexschil) kwam daarmee in het tweede kwartaal 2019 uit op 14,1% (Dat was in het tweede kwartaal 2018 nog 14,8%). In de totale werkzame beroepsbevolking is het aandeel uitzendkrachten gedaald naar 3,0% (was 3,3%).

Meer vaste, minder flex

De trend dat de vaste baan aan terrein wint ten opzichte van flexcontracten wordt ook in deze meest recente Flexbarometer bevestigd. In het tweede kwartaal van 2019 lag het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie 193.000 hoger dan een jaar eerder, een stijging van 3,5%. In vergelijking met het eerste kwartaal nam het aantal vaste arbeidsrelaties met 54.000 toe.
Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie nam opnieuw af. Het aantal daalde ten opzichte van het tweede kwartaal 2018 met 1,1% (ruim 18.000 werknemers). Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie ligt op dit moment op zo’n 1,9 miljoen.