BOUW-CAO ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAARD

De cao Bouw en Infra is op 26 februari algemeen verbindend verklaard (zie bijlage). Hieruit is ook naar voren gekomen dat de bedenkingen die de NBBU tegen de cao Bouw en Infra hebben ingediend helaas niet door de Minister zijn gehonoreerd.

Dit betekent dat de cao-tekst zoals in het avv-besluit staat in zijn geheel algemeen verbindend is verklaard. De NBBU is teleurgesteld over deze uitkomst en beraadt zich nu of en welke vervolgstappen er zijn die genomen kunnen worden. Daarnaast onderzoekt de NBBU welke (juridische) consequenties bepaalde artikelen uit de cao hebben (bijvoorbeeld de bepaling omtrent BBL-ers).

Bekijk de cao Bouw en Infra